dinsdag 22 december 2009

Join funning up the area

Meld je aan en je blijft op de hoogte als er een spannend leegstaand pand, mooie groot stuk buitenruimte of interessant herontwikkelingsgebied beschikbaar komt om te ondernemen, werken, recreëren en lol en waarde te maken. Zonder veel poespas maar met alle ruimte voor je eigen initiatief, creativiteit en ondernemerschap! FunUP verbindt je vervolgens met een plek, een uitdaging en andere funuppers!

Join "Funning up the area" and find an empty but exciting place to start an initiative or just work and to create fun and value. With the help of FunUP you can also find other entrepreneurs and creatives and the right challenge for you!

zaterdag 19 december 2009

Na Kopenhagen: wereldwijd èn massaal overgaan naar zèlf duurzame energie opwekken !

De enige uitweg is dat we wereldwijd èn massaal overgaan naar een samenleving waarin huishoudens en bedrijven zèlf duurzame energie opwekken en verspreiden, door middel van smartgrids.

Topeconoom Jeremy Rifkin behandelt naar aanleiding van Kopenhagen, in een helder en intelligent interview een brede range aan wetenschappelijke, politieke en economische verschijnselen rondom klimaatverandering. Rifkin stelt dat we te maken hebben met een drievoudige bedreiging : krediet-, energie- en klimaatcrisis. En het ontbreekt volgens hem in Kopenhagen aan een samenhangende visie hoe dit aan te pakken.

http://transitiontowns.nl/archief/3849

vrijdag 4 december 2009

Open Innovation Capital wishes you happy holidays

With time to inspire and be inspired and to come with lots of innovative ideas for the coming year.

Peace, love and grooviness.
Yo! Ruud, Layana, Eva, Maarten

dinsdag 1 december 2009

Open meeting in Buiksloterham

Geheel volgens de principes van Open Innovation Capital werd de vierde bijeenkomst over open source gebiedsontwikkeling gehouden in een open omgeving, namelijk het nieuwe onderkomen van Neef Louis Design in de Buiksloterham. Tussen het winkelende publiek door ontvouwen de open innovators in het bijzijn van wethouder Maarten van Poelgeest hun plannen voor de nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van de Buiksloterham.

Open tenders richten op eindgebruikers in plaats van alleen marktpartijen en corporaties, dat moet de nieuwe trend in ontwikkelland worden.

Maarten: "kom maar met een stuk grond waar jullie mee aan de slag willen!"

Hieronder nog een paar impressies van de bijeenkomst. Met dank aan Petri en Louis voor de prachtige locatie, Mark voor de foto's en Maarten voor zijn aanwezigheid.

Wordt vervolgd!foto's: Mark van den Brink

zondag 18 oktober 2009

20 October presentation Off the Grid

Hello open innovators, at our latest gathering at Open Innovation Capital we did an excercise on open source urban development. The outcome of this excercise will be shared with Amsterdams alderman on public space, Maarten van Poelgeest and directors of housing associations.

You are welcome to tag along: 20 October, 16:00-18:00 at Neef Louis in Amsterdam-Noord. Just let us know if you are going to attend so we can organise enough cookies to go with the tea and so we can send you a route-description.

See you soon,
open innovation capital team

dinsdag 6 oktober 2009

Telefonica gives customers control

Interesting example of innovation in telecompany Telefonica. They let customers run their sales support for a new service in exchange for lower phonebills.

See this article on Fastcompany.com
>>>>Telefonica Appoints Customers as Heads of Marketing, Tech Support, and Customer Service
BY Kate Rockwood1 hour, 44 minutes ago

giffgaffCompanies have crowdsourced everything from ad campaigns to package design, usually through contests. But Spanish telecom giant Telefonica is putting a new degree of trust in users, handing over the marketing, technical support, and customer service reins to any customers looking to lower their phone bill. Read further

Look who's Off the Grid - 17 september 2009

Mart van Bree, medebedenker en -organisator van Off the Grid Buiksloterham - de 3e bijeenkomst van Open Innovation Capital in Pakhuis de Zwijger op 17 september - plaatst de deelnemers eerst ON the grid zodat zij er daarna van OFF kunnen stappen.

donderdag 24 september 2009

Alvast: verslag Off the Grid - Buikslotherham

Dank aan allen voor alle expertionele input, ideeën, goede discussies en goede zin!

Hieronder het verslag, opgetekend door Richard van Dooren.

Op naar Buiksloterham 2.0
Een goed leven, zelfvoorzienend en zelfsturend vermogen in een open gemeenschap als resultante van avond open innoveren. Burgers bepalen en regelen het zelf wel. Nu nog de gemeente zover te krijgen ook als een open innovatie organisatie op te stellen.

Open Innovation Capital organiseerde 17 september in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam een open innovatie avond met experts en geïnteresseerden op gebied van wonen en werken om te brainstormen over de invulling van de Buiksloterham, een gebied in Amsterdam-Noord in de buurt van ’t IJ, naast het voormalige Shell terrein.
Bureau Noordwaarts, vanuit de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling in Amsterdam-Noord is op 11 september een uniek pitchtraject gestart. Projectontwikkelaars kunnen voor vijf kavels in de Buiksloterham in Amsterdam-Noord een ontwerp indienen. Het belangrijkste selectiecriterium is duurzaamheid. Ontwikkelaars krijgen een kavel niet op basis van wie het meeste geld biedt, maar wie het meest duurzame plan indient. De prijs van de grond staat vast.
Amsterdam heeft zichzelf ten doel gesteld dat in 2015 alle nieuwe projecten klimaatneutraal worden gebouwd. Amsterdam-Noord gaat nu in Buiksloterham het voortouw nemen om dat doel te bereiken. De Buiksloterham verandert de komende jaren in een uniek en duurzaam gemengd werken woongebied, met ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven en avontuurlijke bewoners. In het gebied komen in de periode tot 2015 ongeveer tweeduizend woningen, gemengd met bijzondere bedrijfspanden.
Een derde van het gebied ontwikkelt de gemeente actief door grond uit te geven. Voor maar liefst tweederde van het gebied geldt dat er volop kansen liggen voor initiatieven van particulieren. Initiatiefnemers zijn daarbij niet gebonden aan een uitgewerkt stedenbouwkundig plan, maar kunnen binnen bepaalde spelregels hun plannen zelf vormgeven.

Een plan los van regels, indienvoorwaarden en kaders
Als je als particulier een plan wilt indienen zonder de spelregels te hanteren, deze spelregels juist doelbewust opzij te zetten dan organiseer je een open innovation evenement. Out-of-the-box denk je met een groep mensen over hoe je als mogelijk toekomstige bewoner of ondernemer wilt wonen en werken. Een open innovatie evenement kan ervoor zorgen dat je boven de dwingende materie staat, even los van alle dirigerende en convergerende factoren. Het trilt je even los uit klei van het alledaagse patroon van denken en handelen. Op deze open innovatie bijeenkomst komen 40 mensen bij elkaar en gaan in groepen te werk. Op basis van vragen denken zij na en brainstormen zij erop los. Daarbij zijn de uitkomsten van gelijke waarde als de manier waarop de uitkomsten tot stand zijn gekomen. Want de manier waarop het tot stand komt kan in de toekomst een veelgebruikte methode zijn om creatief om te springen met behoeften, wensen en problemen van mensen in een bepaalde situatie.
Na een fris glaasje Prosecco gaat de avond van start. Eva de Klerk en Layana Mokoginta trappen af en vertellen over de herkomst van het initiatief en thema van de avond: Off the grid. Maarten Bruns neemt vervolgens de leiding van de avond op zich door de eerste vraag te stellen aan de 40 aanwezigen: Ga een minuut lang terug naar het moment in je leven dat je de prettigste herinnering had aan wonen. Hoe zag dat eruit? Bijna iedereen die antwoord geeft keert terug naar zijn of haar prille jeugd. Wat opvalt maar niet word genoemd is de zorgeloosheid van leven in die opgeroepen beelden. Misschien een stille indicator als fundering van een stukje gebiedsontwikkeling.

(F)actoren
De avond is krap van tijd hoewel Maarten met alle rust doorstoomt naar de volgende vragen die in kleinere groepen worden beantwoord. De uitkomsten variëren sterk van elkaar hoewel rode draden te benoemen zijn. Zo worden bijv. actoren en factoren genoemd die van invloed zijn op de gebiedsontwikkeling van De Buiksloterham. Dat varieert van ‘gevestigde orde, ambtenaren, beleidsplannen tot aan wind, blijheid, open leven, technologie, kinderen en bejaarden, van een talkfabriek tot aan handel en zelfvoorzienend zijn’. Een opsomming die tekort doet aan wat er is genoemd alhoewel denkbaar is dat de lijst bijna onuitputtelijk is als je bedenkt wat er niet in positieve en negatieve zin van invloed kan zijn op een stuk grond. Maarten vraagt een ieder op de lijst aan te geven welke drie begrippen de voorkeur heeft als factor of actor voor de Buiksloterham. De volgende begrippen krijgen de meeste streepjes: ‘zelfvoorzienend, ‘het maken of ontstaan van community’s, flexibel, goed leven, water, en flora’.

Buiksloterham in 2020?
Als de vraag aan de groep wordt voorgelegd hoe de Buiksloterham er volgens jou in 2020 uit zou zien dan volgt een korte discussie. Hoe kan een open source nou bepalen hoe iets eruit kan zien als eigenlijk een kenmerk van open source is dat je dat niet helemaal zelf bepaald of niet weet waar het eindigt. Of dat het zolang de open source gemeenschap eraan sleutelt het telkens verandert.
Open source gaat eigelijk een stukje verder dan open innovatie, althans in de context van voorbeelden zoals open source tot nu toe werkt. Daarbij wordt door ieder mogelijke particulier, burger of professional met een expertisegebied samengewerkt aan een product, dienst of concept zonder een hiërarchisch leiderschapssysteem doch met enkele spelregels waarbij het intellectueel eigendom van velen of van niemand is. Of iemand staat toe dat zijn intellectueel eigendom wordt gebruikt zonder daar geld tegenover te stellen. Dat laatste is juist de kracht ervan. Het intellectueel eigendom is niet van belang en de beperkende werking daarvan vervalt. Het belangrijkste wordt dan mogelijk; anderen hebben toegang tot het product of concept en kunnen het aanpassen, verbeteren en gebruiken zonder licenties te betalen. Je voegt iets toe en je krijgt op een ander wijze er iets voor terug zonder dat het binnen de macht en geslotenheid is van een bedrijf. Zo kan je in principe een stad bouwen. Dat zou voor de Gemeente Amsterdam een uitdaging kunnen zijn om de eerste open source projectontwikkeling te starten. Open source is misschien wel net zo’n voorkeursactor of factor om een stad of een deel ervan vorm te geven, levend te houden en te laten groeien.

Zelfvoorzienend vermogen
In meerdere groepen komt het zelfvoorzienend karakter terug. Als je die gedachte volledig doorvoert stuit je alras op een utopie maar met een eigen stadskas waar je als buren gezamenlijk aan je seizoensgroenten en fruit werkt, je eigen cradle-to-cradle concept opzet en je hele energiehuishouding onafhankelijk maakt ben je goed op weg naar een realistisch groene, duurzame en zelfstandige leefomgeving. Ook wordt in dit straatje een ‘zero emission’ of CO2 neutrale omgeving genoemd. Door het verminderen of geheel voorkomen van logistiek transport of distributie in de leefomgeving dring je luchtvervuiling terug.

Burgernemerschap

De bewoners en ondernemers regelen alles zelf, zo wordt het stadsbestuur op verre afstand gehouden wat niet inhoudt dat dit stukje stad een vrijplaats wordt van losbandigheid. Nee, het is een vorm waarbij de verantwoordelijkheid juist zelf ter hand wordt genomen en waar de burger meester is van zijn of haar leefomgeving. Een soort burgernemerschap. Bewoners en ondernemers die met een budget van de gemeente per jaar zelf bepalen hoe hun buurt op peil wordt gehouden, aangepast, verbetert en zorgt voor groei. Gedelegeerd budgetteren!

Open Source

Al met al wordt het een heerlijk en eerlijke plek om te wonen, te werken of een combinatie van beide met winkels en ondernemers die zich thuis voelen in een open source gemeenschap dat open staat voor verbindingen met internationale community’s. Waar een excellent thematisch lesinstituut met satellietvestigingen het beste uit mensen haalt. Een topinstituut die kan wedijveren met de beste onderwijs instituten in het buitenland, zomaar aan de overkant van het centrum van Amsterdam.

Goed leven
Een plek die goed leven schenkt aan haar habitat waar collectief de lasten worden gedragen en waar men telkens haar zelfvoorzienend vermogen alsmaar vergroot en innoveert. Een deel van de stad dat op zichzelf kan staan en kan kiezen om zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn van toeleveranciers, nutsbedrijven etc.
Goed leven geeft een ruimere dimensie aan duurzaamheid dan al het goede van duurzaamheid zelf. Goed leven dat op een duurzame manier tot stand komt want duurzaam gaat alleen maar over energiegebruik, en niet over de gehele variëteit van goed leven.

Is een avond genoeg
Het moge duidelijk zijn dat deze avond waar in 3 uur tijd waarvan ongeveer 2,5 uur netto tijd is om te praten, te discussiëren en te brainstormen een begin is om een wenswereld zoals een eindgebruiker die zou willen te creëren. Het is een begin waarbij de Gemeente Amsterdam open zou moeten staan voor moderne vormen van inbreng waar toekomstige bewoners nu prosumenten oftewel producerende consumenten zijn van ontwikkeling, invulling en vervulling. De bijeenkomst is geslaagd hoewel je misschien nog wel 10 van dit soort avonden nodig hebt om al de wensen op haar merites verder te onderzoeken en uit te werken. Misschien wel 10 keer met steeds een groep van een (deels) andere samenstelling die telkens verder gaat waar de vorige groep gebleven is. Want in sociaal, technologisch en economisch opzicht waar deze groep als het zich voor een langer momentum mocht onderdompelen in een zorgeloos gevoel van weleer, van fantasie, van een 360 graden kijk op alle facetten van het goede leven voor wie dan ook is nog niet alles genoemd. Dan wil deze groep misschien wel dat er sociaal-economische cohesie ontstaat waarbij de bewoners/ondernemers zelf als coöperatieve bank fungeert, dat zij voor meer werkgelegenheid zorgt als de herverdeling van inkomsten evenwichtiger zou worden toegepast, voor haar ouderen in de wijk zouden zorgen volgens een nieuw bedacht idee ontstaan door open source samenwerking.
Kortom, pure open source gemeenschapszin. Je mag er wonen als je er ook iets aan teruggeeft of iets voor doet. Het is niet geven en nemen maar geven en krijgen. Een kleine verschuiving die een andere orde schept, een realistische orde want wie zegt nu dat de mooie plannen bedacht achter vergader- en tekentafel de meest realistische zijn en het meest congruent zijn met de wensen van de toekomstige bewoner, als de ontwerper alles zelf bedenkt en geen woord wisselt met een persoon die hij of zij niet kent maar degene wel in zijn ontwerp gaat wonen, in zijn of haar bedachte straat, wijk en stad. In zijn of haar bedachte sociale orde die naadloos past op de wereld om ons heen alsof dat de enig geldende wereld is waarin we kunnen leven. Yeah sure…

De tijden veranderen
Nieuwe generaties die vanaf het eerste plan betrokken willen zijn en ook nog eens de nodige creatieve inbreng willen geven omdat zij weten hoe de volgende dag er voor hen uit ziet of moet zien moet je uitnodigen(anders nodigen zij zichzelf wel uit!). Nieuwe generaties die over 10 of 20 jaar of later huizen betrekken, zullen mede door het leven en werken met de wereld van o.a. internet, mobiele communicatie en duurzaamheid (en de hang naar tegentrends) een attitude aan de dag leggen waar eerdere generaties minder vertrouwd mee zijn maar wat een onomkeerbaar proces is.

Als de Gemeente Amsterdam nog niet de moed heeft om meedenkende burgers bij de planvorming te betrekken dan kan zij dat wel als eis stellen voor de projectontwikkelaars die in de race zijn voor de pitch en gekozen worden. Elk bureau zal een groep van mensen die niet aan het bureau zijn verbonden in een open innovatie of open source setting aan zich kunnen binden. Samen met experts van het bureau zullen zij tot plannen komen die wens en feedback van toekomstige bewoners in zich draagt. Op naar Buiksloterham 2.0.

Richard van Dooren,
Hoofddorp, september 2009

Impressie Off the Grid

Off the Grid - een visie voor ontwikkelen van Buiksloterham
17 september 2009
Gastheer: Pakhuis de Zwijger
maandag 7 september 2009

OFF THE GRID!

OPEN INNOVATION CAPITAL IN PAKHUIS DE ZWIJGER

Donderdag 17 september is er weer een nieuwe bijeenkomst van Open Innovation Capital. Dit keer zijn we te gast bij Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, met dank Onno Warns en Egbert Fransen.Het thema is 'Off the grid’

Hoe zouden we ons werk inrichten, hoe zouden we willen wonen en hoe zouden we communiceren als we ons even los zouden kunnen maken van alle bestaande providers van bedrijfspanden, woningen, telecom, energie, communicatietechnologie en even geen rekening houden met richtlijnen, regelgeving en voorwaarden van de overheid?

‘Off the Grid’ is een expertmeeting - experts op het gebied van wonen, werken en burgerschap. Wij met elkaar dus.

Wat gaan we doen?
We nemen een stuk grond - Buiksloterham, tussen Overhoeks en NDSM - en laten daar - onder leiding van community deskundige Maarten Bruns - al onze ideeën en ambities op los. Die ideeën en ambities dikken we in tot een visie en plan en we maken daar een flitsende presentatie van. Afzender: iedereen die aan het plan heeft meegewerkt.

De pitch!
Bureau Noordwaarts - coalitie van Stadsdeel Noord en de gemeente Amsterdam - heeft een pitch uitgeschreven voor de Buiksloterham. In de maand september worden marktpartijen - ontwikkelaars en corporaties – gevraagd een plan in te dienen. Op de site van Noordwaarts staat in honderden pagina’s geschreven waar en onder welke voorwaarden ontwikkeld mag worden.

Eind september (op de laatste deadline van de pitch) nodigen we Noordwaarts uit voor de presentatie van 'Off the Grid' in het nieuwe onderkomen van Van Dijk & Co en Neef Louis in de Buiksloterham.

Onze boodschap: ontwikkelen met eindgebruikers, zo kan het ook!

Off tthe Grid! Buiten de geijkte paden, gebruik maken van onbenutte capaciteit van talloze experts. New skool gebiedsaanpak op open source leest geschoeid.

Kijk ook op: www.dezwijger.nl

maandag 13 juli 2009

Stop sign with cocreation

Here's why I don't always favor democracy..

dinsdag 30 juni 2009

Out of the (solar powerd) box

That would solve our catering-needs instantly :-)

dinsdag 23 juni 2009

Bouwexpositie ‘TreFoil Flagship’

In oktober 2009 gaat een bijzonder samenwerkingsproject van start. NDSM-loods wordt weer scheepsbouwwerkplaats.

Ondernemers en kunstenaars van de werf, Opgewekt.nu, Kinetisch Noord, TreFoil, NEWNRG, Open Innovation Capital, TU Eindhoven en Stadsdeel Amsterdam-Noord werken samen aan de bouwtentoonstelling van een nieuwe ecologische boot. De bouw van deze boot wordt als doorlopende expositie tentoongesteld.

Begin november 2009 gaat de bouw van start, deze duurt ongeveer negen maanden. Samen onderzoeken de partners op dit ogenblik de mogelijkheid om de Noordstrook van de voormalige scheepsbouwloods op de NDSM-werf voor deze unieke tentoonstelling in te richten.

Duurzaam NDSM
Doelstelling van de initiatiefnemers van de broedplaats is om de NDSM-werf van schone energie, verwarming en koeling te voorzien op een milieuvriendelijke en duurzame wijze. Ook hier mixen we hergebruik, nieuwe ideeën, kunst en praktische toepassingen.

In 2002 zijn de bouwprojecten in de scheepsbouwloods van start gegaan. Naast de realisatie van 13.220 vierkante meters werk- en publieksruimte, is er door NEWNRG een energiebesparende infrastructuur voor de loods ontwikkeld.

http://www.youtube.com/watch?v=6ZBzfEe-5AU&feature=channel_page

NDSM Energiemaatschappij
Voor de verwarming van de loods is een warmtepomp geïnstalleerd en voor het opwekken van elektriciteit een generator, die mogelijk wordt omgebouwd om op plantaardige olie te lopen. Niet zo lang gelden is de bouwvergunning verleend voor de windmolen in de kraan; die levert energie op voor de warmtepomp.

Het eigendom van deze energie-infrastructuur wordt ondergebracht in een energiemaatschappij die in eigendom komt van de gebruikers of/en de toekomstige eigenaar. Enkele bedrijven in de buurt hebben reeds interesse getoond om ook in de energiemaatschappij te worden opgenomen, onder het motto: de energiemaatschappij, dat zijn wij

http://www.newnrg.nl
http://www.evadeklerk.com

Tankstation Voet & Bisscheroux
Het tankstation voor Auto & Geest (pure plantaardige olie, elektrisch oplaadpunt en meditatieplek) is ontworpen en uitgevoerd door kunstenaars van de werf. Op 9 november 2006 is opgewekt.nu gestart met een vijfjarige groei-expositie over schone energie, onder andere in de drie gifgroene boorplatforms op het buitenterren.

http://www.bisscheroux-voet.nl

geWoonboot
Aan de kade bij Noorderlicht ligt de geWoonboot. De geWoonboot is een woonboot die nagenoeg zelfvoorzienend is. Op de geWoonboot wordt alle energie aan boord opgewekt en ook het water wordt zelf gezuiverd. De woonboot is de eerste energiezuinige woning in Nederland die volledig onafhankelijk is van nutsvoorzieningen. De geWoonboot is niet verbonden met nutsvoorzieningen op het land. Aan boord bevinden zich installaties om zelf energie en warmte op te wekken en water te zuiveren. Dat gebeurt op zeer energiezuinige wijze. De installaties aan boord zijn innovatief en duurzaam, en tegelijk toch gemakkelijk in gebruik. ‘Gewoon' en onbezorgd wonen is de norm. De ‘TreFoil Flagship’ is de opvolger van de geWoonboot.

woensdag 17 juni 2009

Start van open source gebiedsaanpak Kop van Java!

PERSBERICHT Amsterdam, 15 juni 2009

Pakhuis de Zwijger ontwikkelt nieuw programma voor Kop Java-eiland

Pakhuis de Zwijger start tijdens de openingsavond van de driedaagse seizoensafsluiting 'Joint Venture!' op woensdag 17 juni met de ontwikkeling van een nieuw programmaontwerp voor de mooiste nog braakliggende locatie in Amsterdam: de Kop van het Java-eiland. Belangrijkste twee uitgangspunten hierbij: een stoere uitkijktoren als toeristische trekpleister en het stichten van de republiek New Amsterdam, een testlab voor technische en sociale innovatie.

Egbert Fransen (directeur Pakhuis de Zwijger): "Ik heb een dynamische plek voor ogen, het testlab van de stad. Een soort campus met internationale allure waar geniale geesten uit de stad en de rest van de wereld, wetenschappers, kunstenaars en ondernemers, samenkomen om te ontwikkelen en te bouwen aan een vitale stad. En daarbij het experiment niet schuwen. Een plek op de grens van oud en nieuw waar overheid en burgers samenwerken aan technische, sociale en maatschappelijke innovatie. En waar het gemeentebestuur ruimte creëert en faciliteert op basis van vertrouwen en partnership. Met duurzaamheid als belangrijke speerpunt.

Amsterdam heeft geen behoefte aan het zoveelste grootschalige glimmende museum, aan nog een concerthal waar een enorme hoeveelheid exploitatiegeld bij moet, aan een desolate stadstuin of pretpark. Amsterdam moet op deze locatie laten zien waar haar ware kracht zit: een vrijplaats voor creatie en innovatie. Nadrukkelijk geen definitieve invulling, maar een tussentijdse. Niet grootschalig en onbestuurbaar, maar kleinschalig met gedeeld eigenaarschap."

Op woensdag 17 juni gaan professionals vanuit diverse disciplines in Pakhuis de Zwijger daadwerkelijk met deze ambitie aan de slag en schetsen nieuwe scenario's voor de invulling van deze prachtige plak in de stad. Burgemeester Job Cohen opent de avond met een inspirerende voordracht over de relatie tussen het fenomeen 'high trust society' en de innovatiekracht van een stad.

Met onder andere burgemeester Job Cohen, professor Giep Hagoort (UU/HKU), Eva de Klerk (Open Innovation Capital), Kees van Ruyven (voormalig projectmamager Zuidelijke IJ-oevers), Johan Idema (LAgroup), Joeri van den Steenhoven (Kennisland) en moderator Ruben Maes.

Woensdag 17 juni 2009; van 20:00 tot 23:00 uur - gratis entree

Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179 Amsterdam  www.dezwijger.nl

Partners Joint Venture! - Adobe User Group, Beamlab, Beamsystems, Blend Magazine, BNO, Creative Learning Lab, Cultuurfabriek, Fablab, Gemeente Amsterdam, HKU, IDFA, Kennisland, Mediagilde, Mosa, Pakhuis de Zwijger, Salto Omroep Amsterdam, Streetlab, Waag Society en Women Inc.

Noot voor de redactie: meer informatie Pakhuis de Zwijger, afd. communicatie Afke Duinkerken. tel. 020 788 44 40 of afke@dezwijger.nl 

dinsdag 16 juni 2009

Een goed voorbeeld....

Doet goed volgen.

Hieronder een uitnodiging die op LinkedIn stond.

'Innovatie 2.0: Community of Talents' kom op 1 juli naar Den Haag voor het eerste Innovatie 2.0: Community of Talents Event.

Hierbij zetten bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hun deuren open voor iedereen die bereid is actief bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken die tot nu toe binnenskamers bleven. De deuren gaan open voor iedereen die zich heeft aangemeld bij de LinkedIn groep ‘Innovatie 2.0’.

Er liggen al innovatie-vragen uit verschillende mensen vanuit het Ministierie van Economische Zaken, ondernemers, KLM, Stichting Food & Nutrition Delta, Foodlog,TDI, innovatieconsultants, CE Delft, TNO, Octrooicentrum, Kennisambassadeur, SME, en het onderwijs.

Ook sectorgrenzen gaan open, zodat een frisse wind gaat waaien; zorg en food kunnen elkaar vast helpen innoveren; en hoe kunnen journalisten en web 2.0 entrepeneurs bijdragen aan een transparante overheid?

vrijdag 12 juni 2009

Benefiet voor open overheid haalt 3.300 euro op

Bron: Webwereld
Gepubliceerd: Vrijdag 12 juni 2009
Auteur: Tom Sanders

Een benefiet van de Stichting Vrijschrift heeft 3.300 euro opgeleverd. De opbrengst wordt gebruikt om lokale overheden tot openheid over hun ict-beleid te dwingen.

"Dit betekent dat we obstructie van overheden tegen het krijgen van transparantie kunnen doorbreken. Nu hebben we de middelen om naar de rechter te stappen," zegt Brenno de Winter, een freelance journalist voor onder meer Webwereld en initiatiefnemer van de website BigWobber.nl.

De bijeenkomst in Amsterdam trok zo'n 75 belangstellenden. Zij konden onder meer luisteren naar een presentatie van De Winter over het belang van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en een debat over openheid tussen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Thomas Bruning, beveiligingsexpert Rop Gonggrijp en de auteur van dit artikel namens Webwereld.


Denial of service

Hoewel het belang van openheid niet ter discussie stond, waarschuwde Gonggrijp dat burgers voorzichtig moeten omgaan met WOB-verzoeken omdat het opzoeken van informatie zeer veel tijd kost. "Je kunt er als het ware een Denial of Service aanval uitvoeren," waarschuwde Gonggrijp. Hijzelf heeft de WOB onder meer gebruikt voor zijn campagne tegen stemcomputers. Voor een van zijn verzoeken heeft een ministerie twee extra ambtenaren moeten aannemen, vertelde hij. Lees verder op Webwereld

En hier wat foto's van de bijeenkomst gemaakt door Wammes en Purpura:

woensdag 10 juni 2009

Open Innovation Capital actief in juni 2009

Na de bijeenkomst van Open Innovation Capital op de NDSM-werf in april jongstelden zijn we de afgelopen weken aan de slag gegaan met meerdere ‘breek uit’ sessies over open lesmaterialen, openbaarheid van bestuur, energieopwek, kunst en open source gebiedsontwikkeling. Op de blog vind je onze updates!

http://openinnovationcapital.blogspot.com

Op 17 september 2009 organiseren we samen met de Cultuurfabriek een plenaire bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger waar we de ervaringen van de laatste maanden samenbrengen. Zet de datum en tijd (18 - 22.30 uur) vast in je agenda! Maar voor dat het zover is herinner ik jullie aan de volgende bijeenkomsten:

BIGWOBBER BENEFIET 11 juni 2009
17:30 – laat, Pickup Club, NDSM-werf, tt Neveritaweg 15, 1033 WB Amsterdam

Betaal 10 euro entree voor het avondvullend programma en drink en eet voldoende – want de opbrengst van de entree gaat naar de stichting Vrijschrift, evenals de opslag op de drankjes en hapjes. Zodat zij de proceskosten kunnen betalen waarmee we de overheid helpen in hun overgang naar transparantie.

Transparantie komt uiteindelijk ons allemaal ten goede, want het verbetert de kwaliteit van het bestuur, scheelt de overheid tijd en we helpen onze overheid verstandiger om te gaan met ons belastinggeld.

http://www.bigwobber.nl

JOINT VENTURE 17 juni 2009
18 – 01.00 uur, Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181, 1019 HC Amsterdam

Op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 juni organiseert Pakhuis de Zwijger de driedaagse seizoensafsluiting 'Joint Venture!' waar stedelijke vernieuwing, talentontwikkeling en technische innovatie centraal staan. Drie inspirerende avonden over de innovatiekracht van de Amsterdamse creatieve industrie. Burgemeester Job Cohen opent het event woensdag 17 juni met een betoog over het begrip ‘hightrust society' in relatie tot de innovatiekracht van de stad. Open Innovation Capital, Groene Aap, Het Laboratorium voor de Tussentijd en NEWNRG participeren in het open ontwerpproces van de kop van Java!

http://www.dezwijger.nl/index.php?nid=234

OPEN OFFICE PLAZA 25 juni 2009
Locatie Amsterdam, nader info volgt.

Vier open lesmateriaal! RedNose organiseert op donderdag 25 juni een sessie met een discussie over open en vrije lesmaterialen van 15.00 tot 17.00 uur. Hierna volgt een Russisch feestje! Het feest wordt geopend met het overhandigen van vrij ontwikkeld Russisch lesmateriaal aan de Handelsvertegenwoordiging van de Russische federatie en een medewerker van de Russische ambassade. Daarna volgt een feest met Russische muziek, hapjes en drankjes. Natuurlijk ben je vrij om alleen de middag of alleen tijdens het feest aanwezig te zijn. Meld je aan via www.openofficeplaza.org of per mail op evenementen@rednose.nl

http://www.openofficeplaza.org

We vinden het leuk om te horen of je op een van de bijeenkomsten aanwezig wilt of zult zijn!

Vriendelijke groet,
namens Layana, Ruud, Maarten, Pauline, Brenno, Krishna en Jerry,

Eva

--

OPEN INNOVATION CAPITAL
NDSM-loods Amsterdam
tt Neveritaweg 15 N10
1033 WB Amsterdam

Ruud Vriens 06-22795592 / ruud@rednose.nl
Layana Mokoginta 06-20011181 / layana@purpura.nl
Eva de Klerk 06-52474127 / mail@evadeklerk.com

zaterdag 6 juni 2009

woensdag 3 juni 2009

Big Wobber benefiet

Door Niels Huijbregts (xs4all), 02 juni 2009

Op 11 juni vindt de WOB-benefiet plaats in Amsterdam, georganiseerd door BigWobber.nl, Stichting Vrijschrift en Open Innovation Capital.

Journalist Brenno de Winter startte begin dit jaar de website BigWobber, waar hij uitkomsten van WOB-verzoeken publiceert. Zo’n verzoek is een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, waarmee je de overheid kunt vragen om inzage in bepaalde informatie. Zo kunnen burgers zien waar de overheid mee bezig is. Veel journalisten maken gebruik van deze mogelijkheid.

Omdat zo’n WOB-verzoek veel gedoe is, zowel voor de aanvrager als voor de ambtenaar die alle stukken moet verzamelen, heeft Brenno BigWobber bedacht. Het is zonde van tijd, lees verder op xs4all.nl

dinsdag 2 juni 2009

Mind Maps for Open Source Urbanism

May 28, 2009 at Stipo, third gathering for open source urbanism, During the meeting we skyped with Janine Huizenga, art director of Waag Society. At the University of Central Lancashire Janine is developing the Cultural Mapping Project:

"The objective of the CMP is to develop a central planning tool that enables urban planners and citizens to work in close collaboration on the development and regeneration of Preston’s urban environment. Within the framework of the project, simple, creative media tools will be produced, which, in combination with specifically designed workshop formats, will enable citizens to participate actively in the sustainable urban regeneration process. The methodology, tools and workshops together form a re-usable blue-print for inclusive and creative urban regeneration which can be applied throughout the country"
http://sandbox.uclan.ac.uk/research

Janine recommends us to go to 'Futur en Seine' programma in Paris. Her partner Andrew Bullen organizes
World Future Digital City@FenS
http://www.futur-en-seine.org/en/international/index.php

Next gathering is in three weeks (june 2009) in the atelier of Hetty van Bommel at the NDSM Wharf. We will work on a live case for the Buiksloterham, regeneration area between NDSM and Overhoeks opposite Amsterdam's Central Station.

In the mind maps made by Lara Simons (Stipo) you can follow our thoughts.
Benefiet op NRC.blog

dinsdag 2 juni 2009 door Marie-José Klaver
Benefiet voor een transparante overheid

Journalist Brenno de Winter probeert via WOB-verzoeken inzage te krijgen in de bestedingen van gemeenten en provincies aan open source software in het kader overheidsactieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV). Op de site BigWobber.nl publiceert hij de informatie die hij van gemeenten krijgt.

Dezelfde overheid >> lees hier verder

woensdag 27 mei 2009

Bigwobber Benefiet


11 juni benefiet voor een transparante overheid

powered by: BigWobber.nl, Stichting Vrijschrift, Open Innovation Capital


17:30 – laat, Pickup Club, NDSM-werf, tt Neveritaweg 15, 1033 WB Amsterdam

Betaal 10 euro entree voor het volgende programma en drink en eet voldoende – want de opbrengst van de entree gaat naar de stichting Vrijschrift, evenals de opslag op de drankjes en hapjes. Zodat zij de proceskosten kunnen betalen waarmee we de overheid helpen in hun overgang naar transparantie.

Transparantie komt uiteindelijk ons allemaal ten goede, want het verbetert de kwaliteit van het bestuur, scheelt de overheid tijd en we helpen onze overheid verstandiger om te gaan met ons belastinggeld.

Big Wobber Benefiet – benefit for all - programma

17.30 Inloop
18.00 – 18.05 Opening door Wiebe van der Worp, voorzitter stichting Vrijschrift
18.05 - 18.15: Hoe transparant verloopt Wobben? Introductie door Brenno de Winter
18.15 - 18.45: Debat transparant bestuur: van achterkamer tot controleerbaar proces.
Met deelname van o.a. hacker en activist Rob Gonggrijp; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Thomas Bruning; hoofdredacteuren van diverse media en ambtenaren
18.45 - 19.30: Hapjes en drankjes*
19.30 - 19.45: Oprichting Transparante Zaken. Door Brenno de Winter
19.45 - 20.00: Verkiezing meest transparante ambtenaar. Presentatie Brenno de Winter
20.00 Borrel, socializen en vooral: je filantropische instincten volgen

Iedereen in Nederland mag weten hoe een overheidsbesluit tot stand is gekomen, dat is bij wet geregeld: de Wet Openbaarheid Bestuur. Als jij of ik gebruik willen maken van deze wet, kloppen we bij de betreffende overheidsinstantie aan en met een beetje geluk krijgen we de stukken gewoon aangeleverd. Heel af en toe hoef je daar niet eens om te vragen – dan staan de besluiten op de website van de betreffende overheidsinstantie. Meestal echter moet je een formeel verzoek indienen, en het is meer regel dan uitzondering dat je uiteindelijk via de rechter de openbaarheid van stukken af moet dwingen.

Wet Openbaarheid Bestuur en journalistiek
Brenno de Winter is journalist, en zoals vele journalisten maakt hij regelmatig gebruik van de Wet Openbaarheid Bestuur. Hijn vond het maar raar dat er meerdere WOB-verzoeken over hetzelfde onderwerp ingediend worden: zonde van de tijd van de indiener, en zonde van de tijd van de overheidsinstelling.

BigWobber.nl

Dus publiceert Brenno de Winter die WOB-verzoeken – en stukken – op bigwobber.nl Inmiddels doen een aantal andere journalisten dat ook. Zodat iemand anders niet opnieuw hetzelfde WOB-verzoek hoeft in te dienen; en overheden kunnen zien hoe de besluitvorming bij collega's over een zelfde onderwerp tot stand is gekomen. Informatie delen en beschikbaar stellen.
Wat een tijd, geld en moeite besparen we ons daarmee....

Weerstand tegen verandering
Bigwobber.nl Een win-win situatie zou je denken. Sommige gemeenten vinden het een goed idee – maar bij een test in maart blijkt dat een aantal gemeenten de hakken in het zand zetten en zich verzetten inzage in gevoerd beleid te geven. Zinloos, uiteindelijk is de gemeente verplicht de stukken openbaar te maken. Maar allá. Elke innovatie brengt weerstand met zich mee. Ook anno 2009.

Alle gemeenten en provincies hebben een WOB-verzoek gekregen over het nakomen van hun verplichting mbt de digitale toegang tot de overheid. Honderden gemeenten hebben de informatie direct toegestuurd en één gemeente heeft de stukken ook gelijk op hun eigen website gezet.

Proceskosten vooruit betalen

22 gemeenten, drie provincies en één bestuursorgaan laten het liever op een bestuursrechtprocedure aankomen. Tegenwerking zoals achterhouden van documenten, informatie weigeren, leges opvoeren en daarmee het onderzoek vertragen: de voorbeelden zijn legio. Waar de overheid kan terugvallen op de belastingbetaler als sponsor moet Brenno zelf e griffierechten van 150 tot 300 euro per gemeente of provincie neertellen om het voor de rechter te kunnen brengen, expertise in te huren om de zaak op de juiste manier te voeren en nachten doorhalen om tijdig te reageren.

Op dit moment staat de teller op ruim €7.000 aan geschatte kosten, een fors bedrag voor een eenpitter. De stichting Vrijschrift springt bij en vandaar de benefiet op 11 juni 2009 om 17.30 uur op de NDSM-werf.

Help de overheid in de overgang naar transparant bestuur en help onderzoeksjournalisten hun werk te doen. Kom naar de benefiet, betaal €10,= entree voor het goede doel en betaal teveel voor drankjes en hapjes – want de opbrengst gaat naar het goede doel.

Meteen doneren kan natuurlijk ook op giro 4241287 ten name van Stichting Vrijschrift, Workum


Hartelijke groet,
Brenno de Winter,
initiatiefnemer

woensdag 13 mei 2009

28 mei 2009 derde sessie 'open source gebiedsontwikkeling' in Broedplaats Westerdok

Zoals al aangekondigd is er een vervolg gepland op de veelbelovende sessie van 14 april.
Dat vervolg is op donderdag 28 mei tussen 15:30 en 17:30 uur bij Stipo in Broedplaats Westerdok, Winthontstraat 7. Die avond is er om 20:00 uur een themabijeenkomst “Open Source Coöperatie” in Den Haag, waar een aantal van ons naar toe zal gaan. Voorstel is om daar samen heen te treinen.

meer info:
Marco (Stip0) 06 2063 4023
Eva (NDSM) 06 52474127

maandag 11 mei 2009

Open Source Coöperation

Openbare themabijeenkomst van het Laboratorium voor de Tussentijd op 28 mei 2009:

Het architectuurbureau Beelding lanceert de Open Source Coöperatie: de woningbouwcoöperatie 2.0, zonder bezit. Zij introduceert daarmee een nieuw gereedschap ter stedelijke ontwikkeling. Deze coöporatie wordt digitaal beheerd; via het internet kan iedereen meedenken met en ontwerpen aan onderwerpen als openbare ruimte, woningbouw, wijkvoorzieningen etcetera. Op die manier dient deze digitale coöperatie als democratische voedingsbodem voor wijktransformatie.Voor uiteenlopende organisaties en individuen uit de wijk en stad is de Open Source Coöperatie hét overkoepelende orgaan voor de digitale wijkgemeenschap die zich wil mengen in het debat rond stedelijke transformatieplannen van bijvoorbeeld de Haagse herstructureringswijk Transvaal.

Naast de mogelijkheid om op elkaar te reageren, elkaar te inspireren, stimuleren, te interveniëren of zelf plannen te maken, schept de Open Source Coöperatie ook helderheid en laagdrempeligheid in de chaos van alle verschillende plannen rond de wijkvernieuwing. Door een ‘geontjargoniseerd’ vragenscript á la StemWijzer te introduceren krijgen zowel leken als deskundigen een tool als houvast in de zee van plannen die er in en voor de wijk zijn. Op deze avond wordt 'work in progress' gepresenteerd en krijgen deskundigen en publiek de kans hierop te reageren. Met reakties van o.a. Dennis Kaspori (architect, The Maze Corporation), Hans Karssenberg (STIPO) en woningcorporatie Staedion (ovb) o.l.v. Mark van de Velde.

datum en tijd: 28 mei, 19.30 uur inloop, 20.00 uur start
info en reserveren: laboratorium@optrektransvaal.nl
locatie en OV: Kockstraat 36A, 2571 TH Den Haag, bereikbaar vanaf Den Haag CS tram 6 richting Leyenburg halte Paul Krugerlaan en tram 12 richting Vrederust halte Paul Krugerlaan

meer info www.hoteltransvaal.com/lab

vrijdag 17 april 2009

The story of the 'soepsteen' (Dutch only I'm afraid)By Jerry de Mars & Maarten Bruns

With special thanks to story tellers Maarten B, Jan-Willem, Carolien, Klaus, Hetty, Honkey, Edward, Iris, Eva, Aart, Hans, Hutton, Brigitte, Brenno, Myrte, Joris, Pauline, Jeroen, Mark, Robert, Pepijn, Yesim, Ruud, Maaike, Inge, Daan and Maarten BB.

donderdag 16 april 2009

Break out 'Open Source Urbanism' NDSM April 14, 2009

Dear open innovators,

Thank you all for an inspiring attempt at the NDSM to discuss open source urbanism. I hope you all enjoyed this break out all though it seemd very short, but that was obviously because I was talking too much. So thank you Hans, for your proposition to continue this session in three weeks at the new spot Westerdok.


Special thanks to Klaus. Your presentation was super, everybody was talking about you. It is so good to learn from Mellow Park and Berlin Tempelhof, so we are inviting ourselves to Berlin soon. Yey!

And thanks to Hetty for having us in your beautiful self built workspace!

Meanwhile Maarten Bruns opened an account on Linkedin:
http://www.linkedin.com/groups?gid=1890254&goback=.gdr_1239785216473_1
It can also be a place to discuss further matters or dicide on which topics we could continu our discussion at next meetings.


Here is the list of names present at this break out:

- Brigitte Belanger, Bellissima Internet & TV, web project Noord Verandert

- Eva de Klerk, NDSM, project booster, open innovation capital
- Iris Schutten, architect, Laboratorium voor de Tussentijd

- Inge Broere, the HUB, art of hosting

- Frank Kresin, Waagsociety, Living Lab
- Hans Karssenberg, Stipo, Museumkwartier & Inspiring Cities

- Hetty van Bommel, artist, theatre maker, PUBLIEKE WERKEN INT.

- Klaus Overmeyer, Urban Catalyst Berlin, landscape architect
- Maaike Hawinkels, archtiect Delft, New York, London

- Mark Rijnen, publisher, advertising, Open Source village in Italy or Spain

- Onno Warns, Pakhuis de Zwijger, Talk of the Town about urban development

- Simon van Dommelen, de stad bv, test labs, new ideas for old buildings

For next meeting at Broedplaats Westerdok I would also like to invite Merijn Oudenampsen (flexmens), Maarten Bruns (Groene Aap), Iris de Kivieth, Stealth.ultd, Beelding from Rotterdam, and Janicke Kernland (I fabriek) from Maastricht.


Till next!


Eva


woensdag 15 april 2009

quick recap of yesterday's gathering

  • The sunny riverside terrace was perfect for our story tellers (movie will follow!) - prepared by Maarten Bruns and produced by Jerry de Mars
  • It was hot hot hot at Noorderlicht café when Klaus Obermeyer from Urban Catalysts showed us the difference between the interpretation of 'planning' by project developers, government and end-users of urban spaces.
  • Jan-Willem Broekema enlightened us on the purpose of 'open' in open source and the whale-connection.
  • Everybody brought an ingredient for the soup - Sanne, Nancy and Eva put it together
  • contributions (30 euro) exceeded the coffee fee for Noorderlicht (25 euro.
  • The break outs resulted so far in a tune to go with our movies; new meetings at De Waag, TNO and RedNose for open learning material - at STIPO and Pakhuys de Zwijger for open source urban development.
Special thanks to Jolien from café Noorderlicht for hosting us!

vrijdag 10 april 2009

Next Open Innovation Capital meeting 14 April

This second open innovation session takes place in various workspaces of the artists and entrepreneurs on the NDSM wharf.

Open innovation themes to date:
1.open innovation for decentralised generation of energy and watersupply
2.open innovation for education material
3.open source gebiedsontwikkeling
4.open innovation make it visible
5.open innovation community facilitation

Everybody is welcome to start a new theme, just let us know and we will organise you a place and space.

Programme:
15:00 - reception
15:30 - speakers
16:00 - break out - to the various themes
17:00 - break in
17:30 - live, together, create the community site
18:30 - soup with bread

---:--- - open ending


Performances (interactief):
1. help bridging the digital divide (sourcing non-digital wisdom)
2. open tunes (compose our community tune)
3. wok de WOB (transparancy in action)
4. eat the soup as hot as you like

Entrance fee:
- a soup ingredient of choice (tip: a vegetable!)
- “bring your own goods” - coffee, tea and cookies + bread to go with the soup is taken care of. If you want something else - just bring some with
- take your mobile phone with you

dinsdag 17 maart 2009

Volgende bijeenkomst is 14 april (niet 31 maart)!

Aankondiging en uitnodiging volgt. Dit omdat 31 maart een interessante Talk of the Town gehouden wordt bij Pakhuis de Zwijger.

We zijn wel volop bezig met de voorbereiding, alleen is het filmpje mislukt :-(

Hier een preview voor een van de activiteiten voor 14 april

dinsdag 24 februari 2009

Impressie - verslag bijeenkomst 17 februari


Maarten Bruns liet ons ervaren hoe makkelijk het is vragen te stellen én antwoorden te krijgen.

donderdag 19 februari 2009

Amsterdam Open Innovation Capital, haalbaar?

Download hier ons haalbaarheidsonderzoek op basis waarvan we besloten hebben de borrel van 17 februari te organiseren en verder te werken aan open innovatie met wie dat maar wil.

woensdag 18 februari 2009

Brenno de Winter's podcast on open innovation

Investigative journalist Brenno de Winter investigates the motives and purpose of yesterday's open innovation capital cocktail on his podcast ictroddels.nl. Dutch only.

And by the way: check out his briljant initiative 'bigwobber.nl' and help him on his quest to help the Dutch government to exercise transparancy.

dinsdag 17 februari 2009

open innovation cocktail

First impression of our first open innovation gathering.

With an open source cocktail (if you paid attention), people from very different professions and interests, the first requests for participation on new clean energy techniques, community building, a gpl (general public license) for open education materials and open source urban development.


More news will follow, together with an account of this meeting.

Special thanks to community researcher Maarten Bruns (groene aap) and documentary maker Jerry de Mars (dikkedingen), to Pauline Westendorp from NEWNRG for her offer and request for help on developing technologies and techniques to develop and promote new energy homes, offices and transportation, to Gipsy from café-restaurant Noorderlicht and to housing corporation De Key)Principaal for having us on the geWoonboot.

dinsdag 3 februari 2009

open source urbanism

Open Source Urbanism: lees hier een eerste aanzet.
Artikel door Merijn Oudenampsen (Flexmens) in Open #15, uitgave Nai en SKOR